Folkdansen

När man använder begreppet folkdans syftar man ofta på en dans kopplad till en speciell kultur och som har social och traditionell betydelse, dock inte religiös. Om en dans har en historisk religiös innebörd brukar den kallas för en rituell dans.

Många gånger kan folkdanser härstamma ur olika rituella danser som tjänat ett högre syfte genom tiderna. Nästan alla länder och folk utförde jaktdanser för att jakten skulle gå bra. Man dansade sensuella danser runt midsommar och väderdanser när vädret var för soligt eller kallt.

Folkdanser är nästan alltid geografiskt bundna till en plats och man kan i princip säga att alla länder har en egen folkdans och dessa kan skilja sig åt markant! Dansens ursprung kan också skilja sig åt, i vissa länder föddes folkdansen bland festande bönder medan den i andra länder härstammar från hov och högstatuspersoner. Folkdanser är oftast också ett helt koncept och inte bara en dans.

Traditionella folkdräkter bärs av de dansande och dansen sker till en speciell sorts musik. Man brukar övergripande kalla den sortens musik för folkmusik, och den spelas i de allra flesta fall med instrument som funnits väldigt länge. Inom den svenska folkmusiken, exempelvis, spelar man ofta på fioler och nyckelharpor. Detta folkdanskoncept är en del av vårt kulturarv och det finns idag mängder med föreningar som jobbar för att bevara arvet från våra dansande förfäder.

Den svenska folkdansen har fått ett uppsving på senare år och levt upp igen. Bland annat har det blivit vanligare att tävla i folkdans. Då tävlar man i grupp och det är helheten som bedöms, alltså inte bara dansen helt igenom. Det finns även något som kallas för modern folkdans som kommit till Skandinavien på senare år. Med det kan man till exempel syfta på en modern dans med inslag av folkdans och folkmusik, eller modern dans som utförs till traditionell folkmusik.